Monday, November 22, 2010

Hinnang endale ja kursusele

Mis meeldis/ei meeldinud
Kursus oli minu jaoks keeruline. Esiteks see mitmete lehtede vahel orienteerumine võtab suure osa ajast. Kursusekaaslased on igaüks mööda võrku laiali. Käesolevas kursuses pidime töötama 3 lehtede grupiga: kursuse enda omadega, kursusekaaslaste ajaveebidega ja kursusekaaslaste e-portfooliotega. Eelnimetatu oli üpris ajamahukas. Samas ei saa ma öelda, et ma sellest kasu ei saanud. Kuna see oli mul 2. avatud õppematerjalidega kursus, olen nüüd kindlasti vilunum kui varem, suudan paremini orienteeruda ja lehti hallata. Kust mujalt see kogemus ikka tuleb kui ise tehes.

Kursuse materjalid olid piisavad, head ja ülevaatlikud. Ülesandeid olid parajalt ja need olid mõnusalt keerukad, täiesti täidetavad. Tundsin puudust ülesannete puhul selgematest juhtnööridest - kuhu midagi esitada tuleb. Samas, eks ma siis ise püüdsin rohkem mõelda ja kokkuvõttes loodetavasti ikka sooritasin oma ülesanded. Mul sama mure nagu kursusekaaslasel Ingridil: kas ma üldse liigun õiges suunas. Seega suur mahv läks nuputamise peale kuhu ja kuidas, mitte ülesande sisu peale. Aga ega mõtlemine ja ise avastamine kunagi kahjuks ei tule ju. Natuke üksijäetud eksinu tunne oli kursuse jooksul küll.

Mida omandasin, kuidas arenesin
Kinnitasin teadmist, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. See siis kursusel õppimise kohta. :-)
Omandasin esialgsed teadmised e-portfooliost ja selle kasutamise võimalustest. Minu jaoks tahab teema veel veidi läbimõtlemist ja settimist, aga algus on põnev. Väga huvitav ja inspireeriv oli pädevuste valiku ja nende tõestamise osa. See annab tõeliselt selge pildi, kus inimene on ja kuhu ta millal jõuda tahab. Tänapäeva inimene vist peabki kogu olemasolevas infotulvas oskama oma elus peaaegu kõiki sündmusi ja juurdetulevat infot kaardistada ja reflekteerida.
Kindlasti arenesin erinevate veebilehtedega töötamises, paranesid süstematiseerimisoskused.

Kuidas kasutan uusi teadmisi
Nagu kursuse alguses kirja panin, oskan nüüd natuke kaasa rääkida e-portfoolio teemal. Peale väikest settimisaega arvan, et olen võimeline soovitama õppejõule õppijate õpiväljundite omandamise hindamist ka e-portfooliote abil.

(Hindamisel oli abiks Kirkpatric.)

Sunday, November 21, 2010

Arvestuslikud ülesanded

Essee
Sain lõpuks valmis oma puuduoleva arvestusliku ülesande - essee. Probleemiks oli, kuhu see üles riputada - siia või ECampusesse. Lõpuks jäin ikka eCampuse keskkonna juurde. Nii et see on seal loetav Minu failide all.

Kaasõppija e-portfoolio hinnang
Hindasin Ingridi e-portfooliot lähtudes pädevuste valikust ja nende tõestamisest. Lisasin kommentaarid eCampusesse Ingridi faili 'Pädevused' juurde

Thursday, October 28, 2010

Mõistekaart


Illustratsioon 4. ülesande juurde.
Kuna minu veebipõhine mõistekaart on tõepoolest vahepeal veebiavarustesse kadunud, siis riputan siia koopia sellest, mille oma arvutisse laadisin.
Lähiajal proovin seda joonist korrata oma Dabbleboardi kontoga.
(Avaneb peale klõpsates.)

5. ülesanne. E-portfoolio kasutamise barjäärid

E-portfooliokursus on mõnusalt raske.
Barjäärid e-portfoolio kasutamisel: tehnoloogia, personaalsus ja privaatsus.
Olengi esimese - tehnoloogilise barjääri - taga üle piilumas. Kuidas nüüd ühendada eCampusesse kõik need erinevad kohad, kuhu sai hulganisti isiklikku infot üles pandud?
Personaalsuse barjäär on hetkel vast kõige massiivsem. Olen siin kursusel peamiselt selleks, et tutvuda e-portfoolio mõiste ja kasutamisega. Isiklikust seisukohast ei leia ma oma praeguse karjääri hetkel mõtet oma e-portfooliot arendada. Hea on aga teada, mis maailmas toimub. Olen arvamusel, et kõrgkooli õppejõul on vaja digitaalset 'laiendatud visiitkaarti'. Usun, et õppijal, kellel on õppejõuga personaalsem suhe, mis siis, et vaid virtuaalne, on lihtsam ainele läheneda, see seob tugevamini selle aine õppimise.
Privaatsuse barjäär. Oluline on tabada piiri, millist jälge endast veebi jätta. Kui inimene kandideerib asutusse tööle, esitab ta paberil enda CV, et tööandja saaks inimese seniste töökogemustega, saavutustega ja ühiskondliku aktiivsusega tutvuda. Kas see kõik aga peab olema veebis kõikidele kättesaadav? Kas ma saan endast ehitada virtuaalse mina, kelle andmed oleks küll õiged, kuid kogutulemus irl-minuga ei sarnaneks? Ilmselt saaksin. See on see tõe, kogu tõe ja ainult tõe vahe.

Thursday, October 21, 2010

4. ülesanne - mõistekaardi algus

Natuke definitsioone, mis mulle sobivad:
Personaalne õpikeskkond ei ole tarkvara lahendus vaid on rohkem tehnoloogia kasutamise uus lähenemine või metoodika e-õppes. Personaalsed õpikeskkonnad on õppija poolt hallatavad ja kontrollitavad keskkonnad, mis toetavad õppijat õpieesmärkide püstitamisel, õppesisu ja protsessi organiseerimisel ning suhtlemisel teiste õppijatega ning õpetajatega. Personaalsed õpikeskkonnad on dünaamiliselt ja pidevalt muutuvad keskkonnad, kus ülesehitus ja vahendid sõltuvad kasutaja hetkevajadustest.
(http://htk.tlu.ee/elearning/kursus/lugemismaterjal/moodul-1-uue-opikeskkonna-otsingul/)

Kuidas teha mõistekaarti? (Mõistekaart on minu jaoks uus mõiste.)
Valisin vahendi Dabbleboard, sest see on veebipõhine - järelikult ei sõltu ma arvutist, saan seda kasutada kus parasjagu olen. Ma ei pea isegi sinna kontot looma, teen kaardi veebipõhiselt, salvestan ja teades aadressi jätkab pärast samast kohast. (või vähemalt tundus mulle nii)

Minu portfoolio mõistekaardi algus (tõesti väga algus): http://dabbleboard.com/draw?b=Guest470824&i=0&c=e699b7b8ad29fa30ca8bc26fb560d545e67a4dc5

Aga vaatan lähemalt veel ka http://flowchart.com/demo/, vbl hakkan hoopis seda kasutama.

Sunday, October 17, 2010

3. ülesanne: eCampus ja pädevused

eCampusega tutvumine oli mulle kodusem kui välismaiste keskkondadega suhtlemine. Ma üldse kipun eelistama eestimaist. Saan aru et Eestis ei tasu suuri ressurse mingi keskkonna arendamisele alla panna, kuna Eestis on inimesigi nii vähe. Seetõttu on eriti tore, kui keegi ikkagi viitsib. See keskkond ei ole täis ka tühja-tähja nagu superbox-tüüpi pood.
Konto on mul sinna loodud, portfooliokursuse kogukonnaga liitutud, ülesanded ja vastamised proovitud.
Tahaksin valida etteantud pädevustest paljusid. Kuna ma ei kujuta veel hästi ette, kuidas ma neid kursuse jooksul omandan ja pärast omandatud tõestan, kustutasin kohe pärast esimest parandust mõned ära. Ikkagi jäi alles 2 asemel 4. Praegu ei raatsi neist pooli veel ära kutsutada. Eks näis, mis saab.
Leidsin 1 ülevaatliku (mulle huvitava) joonise web 1.0-web 5.0 arengust. Millisesse lahtrisse kuulub eCampus? 3.?

Tuesday, October 5, 2010

2. ülesanne - veebipõhised e-portfooliote keskkonnad

Võrdlen e-portfooliot pakkuvaid veebikeskkondi.

Kõigepealt tundub, et e-portfooliod on pigem loomeinimeste rida (nt portfoolio.ee), neid leiab otsimootoriga kõge kergemini. Kirjutan siia 2 mõnusat portfooliote lehte. Need on küll kunstirahva omad, aga ehk kunagi jõutame ka Eesti õpetajaskonnaga niikaugele, et oleks ühtne intuitiivne keskkond, kuhu koonduvad meie väikse riigi erinevate tasemete õpetajad(õppejõud).
http://www.behance.net/
http://carbonmade.com/examples

http://www.higheredspace.com - HingherEdSpace.
Seal tundub olevat kõike liiga palju. Võibolla on asi selles, et ma isiklikult ei otsi aktiivselt uusi tutvusringkondi ja äripakkumisi. Ka ei ole ma aktivne artiklite kirjutaja jne. Mulle tundub, et kui ma seda keskkonda kasutaksin, oleks see mulle nagu teine kodu: seal on kõik minust ning seal võib veeta tunde. Üks lahe vidin oli seal küll: polli tegemine on väga lihtne. Aga nagu kirjutasin - seal on KÕIKE.

http://demo.mahara.org/ - Mahara.
Siin on keskkond sõbralikum kui eelpool mainitud. Ka pakub ta kõiki minu arvates vajaminevaid võimalusi. Ma päris hästi siiski ei orienteerunud, kuidas grupeerumine toimub. Tundub, et seal on hulk servereid (kes gruppe haldavad) ning kui ma tahaks 2 erinevas serveris olevasse gruppi kuuluda, pean justkui 2 kohta sisse logima? Vbl ma saan valesti aru.

Näited
Pika otsimise jooksul leidsin ma vaid kunstnike e-portfoolioid. Oleksin siin tahtnud õpetajate omasid ära tuua... Kui koolielu leht jälle tööle läheb, ma loodetavasti täiendan seda lõiku siin.
Ettevõtete portfoolioid ei hakka siia linkima, neid on hulgi, kõik tutvustavad oma kaupa nig iseennast.

Muidugi märgin ära Helen Barretti enda portfoolio - inimese, kes on maailmas eP guru.